Додик је избјегавао да плаћа порез, акцизе и друге обавезе према држави како би  остварио екстрапрофит, а са том намјером осим у Лакташима и у Београду је основао фирму „Игокеа“ која му је служила за прање новаца. Рјешењем Републичке управе Јавних прихода РС УП/1-227-1/94 од 30.06.1994. године, који је потписао инспектор Финансијске полиције РС Тихомир Kременовић, утврђено је да је предузеће „ПП ИГОKЕА“ Лакташи незаконитим пословањем и фалсификованим документима утајило 345.526 марака пореза.

Ради избјегавања обрачуна и уплате акцизе и посебног пореза за финансирање Војске Републике Српске предузеће „ИГОKЕА“ из Лакташа на основу фалсификованих докумената приказивало је мању вриједност и поријекло купљене робе, а она је фиктивно купљена од предузећа „ПП ИГОKЕА“ из Београда у коме је такође власник и директор Милорад Додик био одговорно лице. Током финансијске контроле утврђено је да је „ПП ИГОKЕА“ за само мјесец дана, од 28.02.1994. до 01.04.1994, увезло више од 40 тона цигарета (26.989 кг цигарета „век“, 9.000 кг „партнера“, и 4.500 кг „камела и винстона“) и избјегло да плати 290.000 марака акцизе на цигарете, 8.027 марака посебног пореза за финансирање Војске Републике Српске, те 29.303 марака пореза и 17.577 марака накнаде за Финансијку полицију Републике Српске.Додик је цигарете набављао од предузећа „Македонија табак“ из Скопља, а у СР Југославију ушле су преко граничног прелаза „Ђенерал Јанковић“.

Записником о извршеној финансијкој контроли ПП „ИГОKЕА“ бр УП/1-756 147-А/95 од 19.07.1995. године, коју је као овлаштено лице потписао сам Милорад Додик, Финансијска полиција Републике Српске је утврдила да је у периоду од 31.10.1994. године до 23.12.1994. године ово предузеће увезло 4 шлепера са укупно 88 тона сирове кафе, док су почетком априла увезена још три шлепера сирове кафе те 27.800 кг цигарета „партнер“. Држави је плаћено 840.000 марака пореза, а занимљиво је да иако је увозник, царину и порез није платила „ИГОKЕА“ већ предузећа „Екватор“ Бањалука (347.500 марака), „Воћар-промет“ Бањалука (95.640 марака), „ДИK“ Лак-таши (39.786 марака) и „БЛБ“ Бањалука (46.800 марака).

Кликом на фотографију прочитајте нови зборник Небојше Вукановића – „20 година отимачине, подјела, мржње и зла.