ПРОГРАМ РАДА

„Снажне жене за бољу Републику Српску“
САЖЕТАК

Програм „Снажне жене за бољу Републику Српску“ који се данас налази пред нама се на јасан и систематичан начин бави унапређењем положаја жене у друштву Републике Српске. Основна идеја из програма за коју ће се Актив жена Српске демократске странке у наредном периоду борити није само да окупи што већи број жена него и да се све жене заједно организују и укључе у борбу за свој положај и равноправност. Та борба односи се на све сфере живота и рада сваке жене па тако и на политички рад и обављање најодговорнијих и најважнијих функција.

Овим програмом имамо намјеру да се Актив жена одреди у неколико сфера којима ће се бавити у наредном периоду и у којима ће дјеловати на рјешавању проблема. Прије свега породица као основна ћелија сваког друштва мора да се обнови, да се оснажи да јој се врати значај и мјесто у друштво који је имала у ранијим системима у којим смо далеко боље и сретније живјели. Јачањем породице мора се одредити и значај жене за формирање, функционисање и опстанак породице у овом модерном добу за нас још увијек транзитном друштву. Нарочиту пажњу морамо посветити борби за равноправност полова и борби против дискриманиције према женама.

Програм који је пред нама садржи 7 приоритетних тачака и циљева на чијем рјешавању Актив жена СДС у наредном периоду треба да се бави а то су:

1.АКТИВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ АКТИВА ЖЕНА СРПСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
2. ПОРОДИЦА И УЛОГА ЖЕНЕ У МОДЕРНОЈ ПОРОДИЦИ
3.РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
4.ДИСКРИМИНАЦИЈА
5.НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
6.ЗДРАВЉЕ ЖЕНА
7. ЗАПОШЉАВАЊЕ

Глас за Српску демократску странку није глас за листу нити појединца, то је глас за наш програм и глас за остваривање наших планова и циљева. Зато и правимо програм за све жене Републике Српске и наглашавамо да су све подједнако добродошле и да су све позване да остваре своје циљеве заједно са нама.

На јакој жени и јакој и стабилној породици градимо основ за будућност Републике Српске, а то ћемо остварити прије свега побједом Српске демократске странке на Општим изборима 2018.године јер актуелна власт не ради скоро ништа да се сагледа положај жена, а поготово не ради ништа да се положај породице и жене унаприједи.

Родна равоправност ће подразумјевати да мушкарци и жене имају једнаке услове за остваривање људских права, да постоје једанке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи и бенефиције од напретка Републике Српске.

Актив жена Српске демократске странке ће по угледу на Конвенцију УН о уклањању свих облика дискриминације над женама урадити приједлог Конвенције о елиминисању и забрани свих облика дискриминације жена у Републици Српској. Настојаћемо да приједлог Конвенције буде донешен од стране Народне скупштине Републике Српске и да буде званичан документ обавезан за све.

Поред равноправности полова, забране дискриминације над женама, заштита жена од насиља у породици биће најважнија област дјеловања Актива жена Српске демократске странке Републике Српске и у овој борби све жене Републике српске моћи ће да рачунају на пуне капацитете Српске демократске странке и будућег предсједника господина Вукоте Говедарице.

Актив жена ће радити на подизању свијести и вођењу јавне кампање о значају превентивних љекарских прегледа и благовремености лијечења. Настојаћемо да се обезбиједе додатна средства у буџету Републике Српске за редовне едукације жена о болестима, узроцима и начинима лијечења.

Запошљавање је нешто што је општи проблем а не само проблем жена. Актив жена Српске демократске странке Републике Српске ће настојати да када нова власт на челу са Српском демократском странком отвори нова радна мјеста жене буду равноправне у запошљавању.

Модерно доба и модерно друштво, као и друштво у транзицији, као што је наше, носе са собом додатне проблеме а једна од тековина савременог времена јесте насиље у породици, односно насиље над женама. Овом проблему ћемо посветити посебну пажњу јер су жене предуго трпиле насиље без икакве заштите и без икаквих санкција по насилнике. Радићемо на едукацији жена, упознавању са одредбама кривичног закона који је данас усклађен са конвенцијама о заштити жене од насиља. Тај едукативни рад треба да се односи на мушки дио популације, које ће трасирати пут ка промјени свјести, и смањити насиље у породици.

Комплетан систем здравства је угрожен због начина пословања и личних интереса. Сумњиви медикаменти, од сумњивих произвођача и добављача, су један од сегмената који нарушавају систем. Све ово у континуитету угрожава здравље становника Републике Српске. Жене више него икад обољевају oд различитих злоћудних тумора, и све више је смртних исхода. Морамо се бавити узроцима, едуковати жене о превенцији, тражити системске начине рјешаванја проблема.

Равноправност жена мора да се огледати и у заснивању радног односа, да имају једнаку прилику и шансу као и мушкарци и то за сва радна мјеста. Борићемо се да радни однос добија онај радник који је најбоље квалификован и који може највише да допринесе без обзира ког је пола. Настојаћемо да тражимо од система да се истраје на квалитету радника без обзира ког је пола, без обзира на све предрасуде као и да сва радна мјеста буду једнако доступна за оба пола.

Овај програм реализоваћемо кроз активности помоћу којих ћемо показати колико можемо, колико вриједимо и колико смо озбиљне. Да смо за равноправност и једнакост показаћемо тако што ћемо све активности радити заједно са нашим сарадницима и колегама из Српске демократске странке Републике Српске.