Клуб одборника „Савез за Трново“ у претходном периоду уочио је одређене неправилности у трошењу буџетских средстава Општине Трново и стога је отвореним писмом упозорио начелника, господина Гаговића, на исте. Међутим, без обзира на упозорење, начелник је и даље наставио да проводи процедуре јавних набавки супротно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, о чему имамо обавезу да упознамо јавност.

Прецизније говорећи, све је присутнија пракса да се прво проведе процедура јавних набавки, односно покрене поступак јавне набавке, потом изабере извођач радова, а тек онда се на дневни ред сједнице СО Трново предложи израда пројектне документације за конкретни пројекат. Примјера ради, за пројекат „Реконструкција стамбених зграда у Тргу Срђана Кнежевића“ Обавјештење о набавци (три лота!) је објављено 14.02.2018. год., након чега је начелник 15.03.2018. год. донио три Одлуке о избору најповољнијег понуђача а потом је на дневни ред 11. редовне сједнице одржане 30.03.2018. године, у оквиру Програма капиталних улагања и уређења грађевинског земљишта на подручју општине Трново у 2018. години, предложена израда пројектне документације Уређење Трга Срђана Кнежевића. Наравно, због свега претходно наведеног, клуб одборника „Савез за Трново“ на задњој одржаној сједници није гласао за неке одлуке које су противзаконите.

Напомињемо да „Савез за Трново“ нипошто није против реализације пројеката на подручју општине Трново, већ је само против њиховог незаконитог провођења и прибављања материјалне користи појединаца у СНСД-у. У прилог томе је и чињеница да је пројекат „Уређење Трга Срђан Кнежевић“ још 2015. године, на приједлог СДС-овог начелника, господина Мишовића, уврштен у Ревидирану Стратегију развоја општине Трново као и у Предизборни летак СДС-а за 2016. годину. Дакле, није споран сам пројекат, већ начин његове реализације, а за сваку осуду је злоупотреба имена српског јунака Срђана Кнежевића од стране СНСД-а како би оправдали незаконите радње и остварили своје личне интересе. У вези с тим, „Савез за Трново“ ће и убудуће бити против свих противзаконитих одлука, без обзира о чему се радило, али исто тако ће подржати све оне одлуке које су у складу са законом и у интересу грађана, а то потврђује и чињеница да је на задњој сједници, у циљу одржавања текуће ликвидности и извршења буџета усвојен Програм кориштења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години.

На крају, поставља се питање зашто у Програму капиталних улагања и уређења грађевинског земљишта на подручју општине Трново у 2018. години није предвиђена и помпезно најављена изградња фискултурне сале у склопу Основне школе „Свети Сава“, за коју је Влада Србије обезбиједила донацију у износу од 100.000,00 евра? Можда зато што је ријеч само о још једном предизборном обећању…

Клуб одборника „Савез за Трново“