Република Српска је данас задужена за 50,62% БДП-а и није у прилици да своја кредитна задужења усмјери у развој, већ их годинама користи за буџетску потрошњу или враћање приспјелих рата кредита.

Зауставићемо даље задуживање Републике Српске и банкрот, у који оно неминовно води.

Направићемо свеобухватну реформу јавне управе у сервис грађана, већу ефикасност рада државних службеника, поједноставићемо административне процедуре и створити јефтинију државу.

Влада националног препорода ће обезбједити да се текућа јавна потрошња финансира искључиво из изворних прихода, без новог задуживања.

Укинућемо сиву економију која чини најмање 25% БДП-а. Тиме ћемо у буџету Републике Српске уштедјети најмање пола милијарде КМ годисње, а та средства усмјерити у даљи економски раст.

Укинућемо праксу о пролонгирању и толеранцији неплаћања пореза од атране поједних предузећа, било да је ријеч о приватним или јавним, јер желимо да обезбједимо фер конкуренцију компанијама које послују у складу са законом јер се из наплаћеног пореза финансирају школе, болнице, дјечија игралишта И инфраструктура.

Буџет Предсједника Републике Српске биће одмах преполовљен, да би предсједник тиме дао лични примјер како може и треба да се ради. Влада и предсједник ће се одрећи скупих аутомобила и уопште свих непотребних трошкова.