Отворено писмо Клуба одборника „Савеза за Трново“, упућено начелнику општине Трново Драгомиру Гаговићу преносимо у цијелости и без корекција.

Поштовани,

Клуб одборника „Савез за Трново“ пратећи Ваш рад, уочио је одређене неправилности у трошењу буџетских средстава Општине Трново. Најприје, запослили сте шефа Кабинета начелника мимо одобреног износа средстава у буџету за 2018. годину. Осим тога, примијетили смо да сте заобишли Скупштину општине и њене надлежности у области капиталних инвестиција и буџетског пословања.

Наиме, иако План капиталних инвестиција и Програм капиталних улагања за 2018. годину (на основу којих се доноси План јавних набавки!) још увијек нису усвојени од стране Скупштине општине, Ви сте ипак незаконито покренули процедуре јавних набавки за пројекте: „Изградња фискултурне сале у Трнову“ и Реконструкција стамбених зграда у Тргу Срђана Кнежевића“, а за исте немате пројектну документацију. С друге стране, пројекат Изградња јавне расвјете „Крстовићи“ Кијево чак сте реализовали, a поступак јавних набавки провели накнадно. На тај начин прекршили сте Закон о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), јер сте поступили супротно одредбама члана 17. Осим тога, нисте објавили План набавки на интернет страници Општине иако сте то били обавезни учинити према члану 14. став 1. Вјерујемо да сте свјесни чињенице да кршење Закона о јавним набавкама представља кривично дјело. С тим у вези, а у циљу транспарентног и одговорног трошења буџетских средстава, овим путем Вас упозоравамо да процедуре јавних набавки вратите у законске оквире и да не примјењујете праксу злоупотребе јавних набавки, која је иначе својствена врху СНСД-а. Уједно Вас подсјећамо да о свим капиталним улагањима и инвестицијама које ће се реализовати на подручју општине Трново треба да одлучи Скупштина општине, као највиши законодавни орган, а не Начелник општине.

Од Вас, као Начелника општине Трново, очекујемо да озбиљно схватите наше упозорење и поступите у складу с истим те да за добробит грађана савјесно и одговорно вршите своју функцију поштујући законе.

С поштовањем,

Клуб одборника „Савез за Трново“