Општински одбор Пале

  • Адреса: Светосавска 3, 71420 Пале
  • Телефон: 057/226-547
  • Факс: 057/226-547
  • Мобилни: 065/431-500
  • E-mail: oosdspale@paleol.net
  • Web: www.sdsistocnosarajevo.com/oopale
  • Предсједник: Бојан Нинковић
  • Секретар: Јована Гајевић

ПРЕДСЈЕДНИК БОЈАН НИНКОВИЋ

BojanNinkovic