Док општине које су недавно добиле БФЦ СЕЕ сертификат тек треба да осјете његове бенефите, општина Теслић завршава један успјешан циклус и улази у фазу ресертификације.

Милан Миличевић, начелник ове локалне заједнице, у разговору за „Независне“ каже како је процес био дуготрајан и захтијевао је бројна одрицања и промјене, али да се на крају све исплатило.

„Залагање и труд су потврђени добијањем БФЦ СЕЕ сертификата, који нас обавезује да даље радимо још боље и подижемо на виши ниво квалитет својих услуга“, каже Миличевић.

НН: КОЛИКО ЈЕ ТЕШКО БИЛО ИСПУНИТИ ЗАХТЈЕВЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВОГ СЕРТИФИКАТА И КОЈИ ДИО У ОВОМ ПРОЦЕСУ ЈЕ ВАМА БИО НАЈТЕЖИ?

Миличевић: Критеријуми и поткритеријуми које је неопходно испунити на путу ка добијању сертификата јесу захтјевни и траже максимум залагања, велике промјене, али не представљају препреку пред којом треба стати или поклекнути. Сваки од критеријума носи своју тежину и специфичност и сваки је представљао изазов на свој начин. За општину Теслић највећи изазов представљали су ревидирање стратешких докумената и израда плана капиталних инвестиција. Ово су битни документи којима се дефинишу све активности општинске управе у одређеном временском периоду, а ми као озбиљна и одговорна општинска управа овом послу смо приступили систематично и са ставом да све оно што се овим документима дефинише треба да буде и реализовано. Унапређење дијалога с приватним сектором кроз формирање Привредног савјета, што је представљало својеврсну новину у дотадашњој сарадњи општине и привреде, представљало је изазов у смислу промјене става оба партнера да је нужно заједничко дјеловање у циљу побољшања пословног амбијента, развоја општине и унапређења квалитета живота сваког појединца општине Теслић. Залагање и труд су потврђени добијањем БФЦ СЕЕ сертификата, који нас обавезује да даље радимо још боље и подижемо на виши ниво квалитет својих услуга.

НН: ДА ЛИ СТЕ ОСЈЕТИЛИ НЕКЕ ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТЕ И БЕНЕФИТЕ ОД ЊЕГА?

Миличевић: Један од највећих бенефита који је процес сертификације донио је унапређење ефикасности у раду општинске управе и стављање у фокус потребе привредника. Осим тога, чињеница да општина има БФЦ сертификат говори потенцијалним инвеститорима да се ради о општини која је оријентисана ка потребама и захтјевима привредника. Значајно је напоменути да је сертификат допринио привлачењу средстава из екстерних извора за реализацију пројеката усмјерених ка унапређењу пословног окружења, које смо дефинисали као приоритете. Посебно истичем подршку донатора различитим мјерама подршке запошљавању кроз грант шеме, у оквиру којих је само у 2017. и 2018. години подржано отварање око 100 нових радних мјеста и уређење пословне зоне Ланара, у којој смо након уређења продали током протекле године шест парцела заинтересованим инвеститорима.

НН: КОЛИКО ЈЕ АДМИНИСТРАЦИЈА БИЛА СПРЕМНА ДА СЕ ПРИЛАГОДИ ЊЕГОВИМ ЗАХТЈЕВИМА?

Миличевић: Свака нова идеја или промјена често ствара отпор у људима, који се манифестује кроз истицање тешкоћа и препрека које треба савладати на путу њихове реализације. Цјелокупан процес добијања сертификата је био изазов за општину Теслић, за њене запослене, али и за њене ресурсе. Међутим, добра разрада идеје, формирање тима људи који изазовима и тешкоћама иду у сусрет, а не бјеже од њих, увијек уроде плодом. То се показало и у процесу сертификације и данас је општина Теслић поносна општина са БФЦ СЕЕ сертификатом. Општинска управа након готово три године од када смо стекли БФЦ сертификат примјењује прописане процедуре јер смо свјесни да доприносе ефикасности у раду. Такође, морам да напоменем да се припремамо за процес ресертификације у 2018. години.

НН: КАКО СУ ПРИВРЕДНИЦИ РЕАГОВАЛИ НА ОВЕ ПРОЦЕСЕ С ОБЗИРОМ НА ТО ДА ЈЕ ЈЕДАН ОД УСЛОВА ДОБИЈАЊА СЕРТИФИКАТА И ЊИХОВО АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ДОНОШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ОДЛУКА И СТВАРАЊУ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ?

Миличевић: Привредници су позитивно прихватили процесе и новине које је стандард донио. Посебно због чињенице да је у оквиру припреме за сертификацију формирано савјетодавно тијело састављено од привредника и представника општинске управе. Ово тијело носи назив Привредни савјет општине Теслић и привредници имају прилику да кроз ово тијело предлажу различите иницијативе или упуте приједлоге, критике и сугестије. Такође, унапређењем промоције и стављањем на јавни увид различитих водича, упутстава и других битних информација, привредницима је олакшано прибављање различитих дозвола.

НН: КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ВАШЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРИВЛАЧЕЊУ ИНВЕСТИЦИЈА У ОДНОСУ НА ДРУГЕ?

Миличевић: Тешко је издвојити нешто што једну општину издваја од других, али ако бисмо нешто издвајали као предност, онда би то била традиција у појединим гранама привреде, као што су дрвна, хемијска, металска индустрија и туризам. То значи да у овим секторима постоје знања, вјештине и квалитет који потенцијалним инвеститорима говори да се ради о добром подручју за улагање. За напријед наведено заслужне су саме компаније. Осим наведеног, општинска управа има развијен читав низ механизама финансијске и нефинансијске подршке отварању нових радних мјеста који дају одређену предност у односу на друге средине у окружењу.

НН: КОЈЕ СУ НАЈВЕЋЕ ПРЕПРЕКЕ С КОЈИМА СТЕ СЕ СУОЧАВАЛИ У ПРИВЛАЧЕЊУ НОВИХ ИНВЕСТИТОРА?

Миличевић: Као и друге општине у окружењу, и општина Теслић наилази на многе изазове у привлачењу нових инвестиција. Најзначајнији проблеми који отежавају долазак страних инвестиција, али и дестимулишу домаће привреднике да реинвестирају, су нестабилност коју имамо у БиХ. Нестабилна политичка ситуација у држави, низак међународни рејтинг, бројни фискални и парафискални намети, компликована администрација, све су то значајне препреке за интензивније улагање у локалне заједнице у РС и БиХ.

НН: КО СУ НАЈВАЖНИЈИ ИНВЕСТИТОРИ У ВАШОЈ ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ?

Миличевић: Најзначајнији инвеститори на подручју општине Теслић су домаће компаније. Већина нових инвестиција на подручју наше општине су резултат реинвестирања од стране домаћих предузећа која шире своје пословање, повећавају број радника, извоз и укупан промет. На ову чињеницу смо веома поносни. Осим наведених инвеститора, значајне инвестиције долазе од наших суграђана који живе и раде у иностранству и свој капитал инвестирају у Теслић.

БФЦ СЕЕ ПРОГРАМ СЕРТИФИКАЦИЈЕ

Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се спроводи у БиХ, Србији, Хрватској, Македонији и Црној Гори. Привредна комора РС је технички секретаријат, задужена за реализацију БФЦ СЕЕ програма у Републици Српској. Овај програм намијењен је градовима и општинама који имају одговарајуће капацитете, стратешки су опредијељени да унаприједе привредни амбијент, подстакну развој локане економије и привуку инвестиције.

Сертификација градова и општина подразумијева испуњавање, веома захтјевних, 10 критеријума и више од 60 поткритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима. Циљ Коморе је да кроз спровођење програма БФЦ СЕЕ сертификације подржи активно учешће привреде у раду локалне управе, дефинисању стратешких циљева локалног економског развоја и заједнички рад на њиховом остварењу.