sdssavezpress31082016

Српска демократска странка вјерује у своју политичку мисију, стварања и очувања Републике Српске. Све ове реформске мјере које смо навели нису популарне, јер захтјевају значајна одрицања, али ми немамо алтернативе и морамо их провести заједно, без страха и одмах, јер сутра је већ касно.

И без обзира шта вам говоре, реформе су у интересу свих, а најмање у интересу политичких елита и једног дијела привилегованих, који нас неријетко замајавају својим квазинационализмом и лажним патриотизмом. Не смијемо дозволити себи луксуз да правимо стално изнова исте грешке и погрешан избор. Републици Српској је потребан систем, а не вођа, потребни су јој одговорни лидери, владавина права и независне институције.

Због тога су први потези које ће направити Српска демократска странка, у мјери својих надлежности вршења власти:

 1. Увести пуну транспарентност јавног сeктора.
 2. Објавити систематизације радних мјеста и увести мјерење радног учинка за цио јавни ceктор.
 3. Увести ред у јавна предузећа и јавни конкурс за све директоре.
 4. Вратити природне ресурсе у надлeжност општина и локалних заједница.
 5. Омогућити равномјеран развој РС.
 6. Укинути штетне законе по РС и њене општине.
 7. Изједначити домаће и стране инвеститоре.
 8. Увести субвенције за комерцијализацију иновативних пословних идеја.
 9. Увести додатне субвенције за самосталне пољопривреднике и гарантовати откуп свих пољопривредних производа по адекватним цијенама.
 10. Субвенционисати локалне канале дистрибуције.
 11. Увести пуну контролу увоза и поријекла прехрамбених производа.
 12. Стимулисати породиче фирме и предузетништво.
 13. Обезбиједити бесплатне вртиће за фамилије које имају породичне фирме и породице са четворо и више дјеце.
 14. Обезбиједити националну пензију мајкама са 4 и више дјеце.
 15. Гарантовати пуну заштиту свих људи и њихове имовине.
 16. Увести дуално/стручно образовање у све дијелове РС.
 17. Преиспитати и реформисати постојећи систем образовања на свим нивоима и у свим општинама.
 18. Поништити или ставити ван снаге све уговоре штетне за РС.
 19. Увести универзалну социјалну заштиту за сва домаћинства и појединце без примања.
 20. Отворити широку јавну расправу о правосуђу, образовању и здравству.